image_printپرینت خبر

تورج روشنایی اظهار کرد: ستاد بازآفرینی کل کشور برای بازسازی ۲۷۰۰ محله در ایران مجوز بازسازی صادر کرده است که در نهایت مقرر شد برای یک درصد از این محلات بودجه اجرایی در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه، ۳۰ درصد مداخله برای شهرداری و ۷۰ درصد برای دولت خواهد بود، افزود: در شهر مشهد برای این منظور ردیف بودجه ایجاد کردند که از ۷۰ درصد بودجه دولتی استفاده کنند اما در تبریز این اقدام صورت نگرفته است.

روشنایی خاطرنشان کرد: اگر از طریق برنامه به این موضوع ورود کنیم، باید ابتدا مانع گسترش حاشیه‌نشینی شویم و در غیر اینصورت هرگونه مداخله موجب گسترس و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد شد.

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تبریز با اشاره به اینکه در تبریز هیچگاه بازسازی‌ای در قالب محله‌محوری نداشته‌ایم، گفت: برای این ۱۳ محله طرحی ارائه نشده است و باید ارجاع دهیم تا در طرح تفصیلی ضوابط آن مشخص شود و یا  اینکه باید خارج از طرح تفصیلی کار کنیم.

وی همچنین پیشنهاد کرد در این خصوص محله‌ای به صورت پایلوت برای اجرای طرح انتخاب شود و تمام توان اجرایی در آن نقطه متمرکز شود.