image_printپرینت خبر

 

Görünən amarlarla gərçək amarlar arasında 3 milyon ton fərq var. Bu rəqəm isə ölkənin polad tolidinin yüzdə onudu və nəzərə gəlir qaçaq olunub çünki ölkə içi və ölkə xaricinin arasında qiymət fərqi çox olsa, qaçaq da çoxalar.

Qaynaq: Ticarət News