image_printپرینت خبر
عزیزی، رئیس اداره گاز شهرستان اهر در آیین افتتاح این پروژه که با حضور مقامات شهرستانی برگزار شد گفت: با توسعه گازرسانی و بهره مندی ۹۹٫۶۵ درصدخانوار شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی، اهر شهرستان سبز استان گردید.
وی با اشاره به سایر پروژه های فعال گازرسانی در شهرستان اهر، افزود: هم اکنون گازرسانی به ۳ روستا و ۸ واحد صنعتی در حال اجرا می باشد.
عزیزی درخصوص گازرسانی به بخش روستایی اظهار داشت: درصد بهره مندی از نعمت گاز طبیعی در خانوارهای روستایی شهرستان اهر به ۹۹٫۳۰ درصد رسیده و تعداد ۱۷۸ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار گردیده اند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت آب و هوایی منطقه و حاصلخیزی آن برای رونق بخش کشاورزی و توسعه دامپروری تصریح کرد: تأمین گاز بخش های کشاورزی و تولیدی، ارزش افزوده و رونق اقتصادی برای شهرستان به همراه خواهد داشت.
رئیس اداره گاز شهرستان اهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پروژه های اجرایی در راستای حفظ پایداری و بالانس شبکه گازرسانی اظهار داشت: تکمیل اجرای خط تغذیه ۱۰ اینج برای تامین شبکه پایدار گاز، زمینه را برای ایجاد واحد گلخانه ای و صنایع سنگین تسهیل و مهیا نموده است.