image_printپرینت خبر

 

Bu qəzet ayrıca bildirib, Amerika cumhur başqanın, Bidenin dövləti ən qısa zamanda Bərcama qayıtmaq üçün qərarlarını kəsinləşdiribdir.
Səhyonist rejimi də, anlaşmanın imzalanması təqdirdə, Amerikali tərəfdən öz güvənlik istəklərinin listəsini hazırlamaqdadır. / ISNA