آیین افتتاح و بهره برداری از پیاده راه ارک و 32پروژه عمرانی خدماتی در تبریز - آساخبر | آساخبر