October 21,2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

آیین وداع با ققنوس تازه تفحص شده نیروی هوایی شهید خلبان «بیرجند بیک محمدی» در تبریز