افتتاح مرکز نوآوری وشتابدهی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و حضور بر سر مزار شهدا دانشگاه با حضور دکتر سورنا ستاری - آساخبر | آساخبر