افتتاح نمازخانه دبیرستان باقرالعلوم باسمنج - آساخبر | آساخبر