August 05,2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

بازدید مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس آذربایجان شرقی از مدرسه پروژه های آموزشی