October 21,2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

بازدید معاون رئیس جمهور از پروژه احداث ایستگاه راه آهن خاوران-تبریز