October 16,2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

بازدید وزیر میراث فرهنگی از خانه حریری و مسجد حسن پادشاه در تبریز