July 27,2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

بازدید وزیر میراث فرهنگی از خانه حریری و مسجد حسن پادشاه در تبریز