بازدید و افتتاح ساختمان جدید دانشکده چندرسانه ای با حضور وزیر علوم - آساخبر | آساخبر