بازی فوتسال ژاپن – ویتنام از مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا در تبریز - آساخبر | آساخبر