January 18,2022 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

تشییع پیکر سه شهید گمنام از میدان شهدا تا میدان ساعت تبریز