August 02,2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

تصاویر هوایی از روستای ورنکش میانه ۱۶ ماه پس از زلزله ۵/۹ریشتری