May 08,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

تصاویر هوایی از روستای ورنکش میانه ۱۶ ماه پس از زلزله ۵/۹ریشتری