October 21,2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

تصاویر هوایی از روستای ورنکش میانه ۱۶ ماه پس از زلزله ۵/۹ریشتری