May 13,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

تعطیلی مجدد واحدهای صنفی مختلف تبریز با قرار گرفتن در وضعیت قرمز