جلسه وزیر علوم با روسای دانشگاههای استان آذربایجان شرقی - آساخبر | آساخبر