May 12,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

حضور امام جمعه تبریز در برنامه زنده تلوزیونی پلاک۴۲ در روز ۲۲بهمن