روستای تاریخی صخره ایی "صور" در آذربایجان شرقی-بناب - آساخبر | آساخبر