رونمایی از کتاب «تبریز در انقلاب اسلامی به روایت عکس وسند» - آساخبر | آساخبر