May 12,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

رونمایی و راه اندازی خط تولید از ۲ مدل جدید تراکتور در تبریز