March 04,2021 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

رونمایی و راه اندازی خط تولید از ۲ مدل جدید تراکتور در تبریز