October 21,2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

رونمایی و راه اندازی خط تولید از ۲ مدل جدید تراکتور در تبریز