August 02,2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

رونمایی و راه اندازی خط تولید از ۲ مدل جدید تراکتور در تبریز