رژه نیروهای مسلح در روز ارتش در تبریز(1) - آساخبر | آساخبر