رژه نیروهای مسلح در روز ارتش در تبریز(2) - آساخبر | آساخبر