July 27,2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

سفر وزیر راه و شهرسازی ومعاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به جلفا