October 16,2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

سفر وزیر راه و شهرسازی ومعاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به جلفا