نشست خبری سردار خرم در مورد کنگره سرلشکر شهید باقری افشردی - آساخبر | آساخبر