نشست خبری سرپرست حوزه هنری استان در تبریز - آساخبر | آساخبر