نشست خبری مدیر ستاد دیه استان آذربایجان شرقی - آساخبر | آساخبر