December 03,2020 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

همایش ۴۰۰۰نفری دانش آموزان طرح ملی حفظ۳۰جزء قرآن در مصلای امام خمینی تبریز