گزارش تصویری / اجرای صحنه ای نمایش «تئوری میس کال» در خانه تئاتر تبریز - آساخبر | آساخبر