گزارش تصویری / تشیع پیکردوشهیدگمنام درروستای شاه ابولقاسم شهرستان رامهرمز - آساخبر | آساخبر