گزارش تصویری: شاهگلی در یک عصر سرد و غیرتعطیلی - آساخبر | آساخبر