گزارش تصویری: طبیعت و روستاهای دامنه سهند در فضل زمستان - آساخبر | آساخبر