گزارش تصویری: محله تاریخی شهر یزد - آساخبر | آساخبر