image_printپرینت خبر

 

– Çox yaxşı! ‒ Şah sevindi. – Gör ulduzlar nə göstərir…

Səhər təbib bikef görəndə şah qorxub soruşdu:

– Niyə bikefsən?

– Deməyə dilim gəlmir, şahım, qorxuram!

– Necə yəni dilin gəlmir, tez de görüm ulduzlar nə göstərdi? ‒ Şah soruşdu.

– Ulduzlar göstərdi ki, şahın qırx gün ömrü qalıb. Vədə yetişən kimi öləcək.

– Atın təbibi zindana! ‒ Deyə, Şah qəzəbləndi.

Amma şah doğrudan qorxdu, özünə yer tapa bilmədi: “Bəlkə doğrudan ömrümə az qalıb? Bəlkə ulduzlar düz deyir”. Şah o qədər fikir eləməyə başladı ki, yeməkdən kəsildi. Onu sevənlər sağ ikən ona ağlamağa başladılar. Qırx gün keçdi. Şah bu qırx gündə o qədər arıqladı ki, onu tanımaq olmadı. Nə qədər arıqlasa da, ölmədi. Əmr etdi təbibi zindandan çıxarıb onun hüzuruna gətirdilər. Ondan kinayə ilə soruşdu:

– Məni yalandan qorxuya saldığına görə, səni edam elətdirirəm. Nə demək istərdin?

– Dostumu arıqlatmaqçün başqa yol bilmədim, bir bu yol gəldi ağlıma!

Şah sevindi və dostunu qucaqlayıb ona çoxlu hədiyyə verdi.

@MuncuqAz
https://t.me/Sancaq_media/3454