image_printپرینت خبر

 

Bu qəzetə davamında yazıb: kadr dərmandan, vaksən aldıqdan sonra vəfat eləyən neçə müriddə bildirilib. Bunlardan çoxu, son üç ayda ICU-da koronavirus ilə uğraşan şəxslər imişlər.

Nizam pezeşki təşkilatının müdiri və Sina xəstəxanasının Orjans müdiri, Hüseyn Kirmanpur dedi, dərman qüvvələrinin yüzdə ona yaxını koronaya qarşı vaksinə olmayıblar.