image_printپرینت خبر

 

Tikilən bəndlərin çox olması bu bölgədə susuzluq və quraqlığa səbəb olub. Karun-un gətirdiyi, ortalama olaraq təxminən 14 ya 15 milyard metr mükəəb idi, bu rəqəm bu il 7 ya 8 metr mükəəbdən də aza çatıbdır.

Belə bir quruluq ölkədə bütün gücümüz və enerjimizi heyvandarlıq və əkinçiliyiə qoymalıyık. Çünki burada il quraqlıq olursa bütün hesablamalarımız pozular.
İldə ikən məhsulatımızın 30% – 50%-ı zayata çevrilir. 120 milyon ton məhsulu nəzərdə tutarsaq, milli sərmayənin böyük miqdarı hədər olur. / Ticarət News