“Mənə yardım et, Çin zindanındayam”; #Çin-dən sadir olmuş bir cüt tərliyə (dəmpayı) tikilmiş not!
“Mənə yardım et, Çin zindanındayam”; #Çin-dən sadir olmuş bir cüt tərliyə (dəmpayı) tikilmiş not!

Asaxəbər: 🔸Bir #Rus vətəndaşının aldığı "North Faith" markında tərlikdə yazılan not, son günlərin ən siyasi xəbərinə dönüşdü. Cərəyan belə idi ki: Rusiya'nın Sən Petersburg-undan olan Ərsəlan Gibadolin, online olaraq bir cüt tərlik sifariş verir. Sifarişi əlinə çatanda, tərliklərini geymək istədiyində görür içində əcaib bir not var. Bu not tərliyə tikilmişdi.

Mətn ingilizcə yazılmışdı. Mətndə belə yazılmışdı: “mənə yardım et, Çin zindanındayam, bir #Uyğur”.
Rusiyanın mötəbər mediyaları hələ bu notun etibarını onaylamayıblar.