image_printپرینت خبر

 

Petrol qazma projəsinin möəzzəm cihazları yerləşib əməliyyata başlayandan sonra, Muğanda işdə rövnəq yaranacaq və Muğan-ın sənəti olmasına səbəb olacaq. Bu cihazlar 100 servis təchizatdan oluşur ki, 12 dana məxsus ağır və sənəti təchizat daşıma yük maşını ilə muğan çölünə aparılır.