image_printپرینت خبر

 

Bu xüsusda bir kamiyon dayandırıldı və iki nəfər tutuqlandı və onların dosiyası məhkəməyə verildi.

Təbii qaynaqlar qanununun 48-ci maddəsinə görə, mücəvviz almadan, hər dürlü ağac daşımaq qeyri- qanunidir və qaçaq sayılır.